Cadastrul si intabularea reprezinta un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica si juridica de importanta nationala pe tot teritoriul Romaniei. Practic, este vorba despre un sistem de inventariere a tuturor imobilelor de pe teritoriul tarii. Acest sistem se împarte în doua componente principale: cadastrul si intabularea.

Cadastrul este partea tehnica a sistemului. El se compune din identificarea imobilelor, masurarea imobilelor, descrierea imobilelor si înregistrarea imobilelor în documente cadastrale. De asemenea, cadastrul se ocupa si de reprezentarea imobilelor pe harti si planuri.

Intabularea este partea juridica a acestui sistem de inventariere. Prin intabulare se realizeaza înscrierea în cartea funciara a drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor, a faptelor sau a raporturilor juridice care au legatura cu imobilele.

Cartea Funciara este un registru public care descrie imobilul si drepturile reale . Prin intermediul cartilor funciare se tine o evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate.

Cartea funciara dovedeste existenta dreptului real inscris, in folosul persoanei care a dobandit sau constituit cu buna-credinta un drept real imobiliar, cat timp nu se dovedeste contrariul. Publicitatea imobiliara se indeplineste pe tot teritoriul tarii prin carte funciara si are ca obiect inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifica sau care, dupa caz, se sting si se radiaza, ca urmare a actelor si faptelor juridice referitoare la un bun imobil. In cartea funciara se mai inscriu, sau, dupa caz, se radiaza si alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare în legatura cu bunul imobil.

Orice intabulare a unui contract de vanzare-cumparare (echivalentul transcrierii în Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare) trebuie precedata de deschiderea Cartii funciare. Deschiderea cartii funciare nu este conditionata de o vanzare, dar se realizeaza cel mai adesea in aceasta situatie.

Trasarea sau intarusarea terenului este operatiunea prin care se localizeaza si identifica limita unei proprietati(imobil).

Trasarea este necesara sa se realizeze în cazul achizitionarii unui teren, în cazul în care se doreste construirea unei cladiri sau împrejmuirea terenului cu gard. Trasarea incorecta a limitelor de proprietate poate genera litigii lungi si costisitoare. Astfel veti avea garantia asupra marimii, a limitelor terenului fara a avea probleme cu vecinii. Operatiunea de trasare se finalizeaza cu întocmirea Procesului Verbal de Trasare semnat si stampilat de persoana autorizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Dezmembrarea terenului este operatiunea cadastrala prin care un teren se împarte în doua sau mai multe loturi. Dezmembrarea se finalizeaza atunci cand se deschid noi carti funciare pentru fiecare imobil în parte în favoarea aceluiasi proprietar cu mentinerea tuturor sarcinilor sau drepturilor existente.

Dezmembrarea terenurilor este utila pentru situatiile în care se doreste separarea unui teren în mai multe loturi.

Asa cum spune si denumirea, alipirea terenurilor este operatiunea cadastrala prin care doua sau mai multe terenuri cu limite comune sunt unite, devenind unul singur. Noul imobil se va înscrie în evidentele cadastrale si într-o noua carte funciara în favoarea aceluiasi proprietar cu mentinerea tuturor sarcinilor sau drepturilor existente.

Alipirea terenurilor este utila pentru situatiile în care se doreste unificarea mai multor terenuri, din care sa rezulte un singur imobil cu o suprafata mai mare. Înscrierea în evidentele de cadastru si carte funciara a unei constructii edificate pe mai multe terenuri ce au limite comune este conditionata de efectuarea unei operatiuni de alipire.