• HG nr. 834/1991
 • Privind stalibirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat.
 • HG nr. 1275/2000
 • Privind aprobarea normelor metodologie pentru punerea in aplicare a prevederilor legii locuintei nr. 114/1996.
 • HG nr. 123/2002
 • Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
 • HG nr. 493/2010
 • Hotarare privind regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania.
 • HG nr. 53/2001
 • Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea.
 • HG nr. 1288/2012
 • Privind regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
 • HG nr. 401/2013
 • Pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelorr preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
 • HG nr. 488/2013
 • Privind stabilirea proiectului "Sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara pentru mediul urban" ca proiect de infrastructura si desemnarea departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine ca unitate de achizitii centralizata.

 • Ordinul nr. 537/2001
 • Pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
 • Ordinul nr. 897/798/2005
 • Pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoarea la scoatere terenurilor din circuitul agricol.
 • Ordin nr. 39 din 06.04.2009
 • Privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
 • Ordinul nr. 839/2009
 • Al ministrului dezvoltarii regionale si a locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul nr. 95/2010
 • Pentru aproarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014.

 • Ordinul nr. 700/2014
 • Pentru aprobarea REGULAMENTULUI DE AVIZARE, RECEPTIE SI INSCRIERE IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA.
 • Ordinul nr. 107 din 29.03.2010
 • Pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.
 • Ordinul nr. 534 din 01.10.2001
 • Al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general.
 • Ordinul nr. 558/2006
 • Al Directorului General al ANCPI privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate cotraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate.
 • Ordinul nr. 1882/C/1044364 din 19.09.2011
 • Ordin comun al ministrului justitiei si al directorului general al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie.

 • Decizia nr. 2 din 14.0.2013
 • A directorului directiei de cadastru si geodezie a ANCPI privind furnizarea datelor GNSS aferente serviciului ROMPOS-GEO.
 • Decizia nr. 2 din 12.02.2013
 • A directorului directiei de publicitate imobiliara a ANCPI privind inscrierea ipotecilor in cartea funciara.
 • Decizia nr. 4 din 20.04.2012
 • A directorului directiei de cadastru si geodezie a ANCPI privind intocmirea documentatiei cadastrale in cazul unitatilor individuale dintr-un condominiu.
 • Decizia nr. 6/11 din 13.07.2012
 • Comuna a directorului directiei de cadastru si geodezie si a directorului directiei de publicitate imobiliara a ANCPI privind operatiunea de radiere din evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a constructiilor cu destinatie speciala, inscrise la solicitarea institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.
 • Decizia nr. 7/15 din 18.09.2012
 • Comuna a directorului directiei de cadastru si geodezie si a directorului directiei de publicitate imobiliara a ANCPI privind procedura de scoatere din circuitul agricol a terenurilor.
 • Decizia nr. 5/8 din 28.05.2012
 • Comuna a directorului directiei de cadastru si geodezie si a directorului directiei de publicitate imobiliara a ANCPI privind modalitatea de receptie a documentatiilor cadastrale de dezmembrare/comasare.
 • Decizia nr. 9 din 20.06.2012
 • A directorului directiei de publicitate imobiliara a ANCPI privind inscrierea posesiei in cartea funciara in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica (cadastru general).
 • Decizia nr. 10 din 05.07.2012
 • A directorului directiei de publicitate imobiliara a ANCPI privind inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a operatiunilor de alipire/dezlipire in situatia in care in cartea funciara este notata plangere impotriva incheierii sau un litigiu cu privire la imobilul inscris.
 • Decizia nr. 19/9 din 18.10.2012
 • Comuna a directorului directiei de caddastru si geodezie si a directorului directiei de publicitate imobiliara a ANCPI privind modalitatea de actualizare a evidentelor de cadastru si carte funciara ca urmare a actiunii de identificare si recunoastere la nivel national a limitelor unitatilor administrativ teritoriale.
 • Decizia nr. 8/14 din 07.09.2012
 • Comuna a directorului directiei de cadastru si geodezie si a directorului directiei de publicitate imobiliara a ANCPI privind corespondenta im limba romana a unor termeni utilizati in cuprinsul cartilor funciare deschise in baza Decretului-lege nr. 11/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

 • Procedura planuri parcelare
 • Privind receptia planurilor parcelare si atribuirea numerelor cadastrale.
 • Ordinul nr. 309 din 07.07.2010
 • Pentru aprobarea protocolului de colaborare incheiat intre ANCPI si Uniunea Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiuniilor de publicitatea imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. /199, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.