Serviciile Topo Team MC

Cadastru si Intabularea unui imobilul duce la atestarea dreptului de proprietate asupra acestuia, fie el teren sau apartament.

Oferim baza completa de servicii cadastrale:
 • Lucrari de prima inscriere pentru toate tipurile de imobil
  • Apartamente si Garsoniere
  • Terenuri Intravilane si Extravilane
 • Lucrari de actualizare
  • Actualizare cu constructie (inscriere constructie)
  • Radierea constructiilor
  • Schimbarea categoriei de folosinta a terenului
  • Schimbarea destinatiei terenului (intravilan/extravilan)
  • Modificarea limitei, a suprafetei si repozitionarea imobilului
  • Actualizarea altor informatii cu privire la imobil (numar postal, proprietari, etc...)
 • Dezmembrari (lotizari) de terenuri intravilane si extravilane
 • Alipiri (comasari) de terenuri
 • Studii topografice pentru realizarea diferitelor investitii in toate fazele intocmirii documentatiilor pentru PUZ, PUD, PUG si PAC
 • Cadastru de specialitate: agricol, forestier, al apelor, fondului imobiliar, retelelor edilitare , terenurilor cu destinatie speciala ( Cailor de comunicatii- cailor ferate, drumurilor, porturilor, aeroporturilor)
 • Scoateri din circuitul Agricol
 • Trasarea (intarusarea) limitelor de proprietate

 • Obtinerea Extrasului de Carte Funciara pentru Informare
 • Obtinere Ortofotoplan
 • Obtinerea inventarului de coordonate de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 • Obtinere duplicat cadastru
 • Obtinere plan de incadrare in zona de la Oficiul teritorial de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 • Aviz tehnic pentru obtinerea numarului postal

 • Operatiuni in cartea funciara
  • Extrase de carte funciara pentru informare
  • Radierea din cartea funciara a diferitelor sarcini: ipoteci, interdictii de instrainare, etc.
  • Notarea schimbarii sau dobandirii unei noi adrese administrative
  • Notarea schimbarii denumirii societatii, fuziune sau absortie
  • Obtinerea de acte conforme cu originalul din arhiva de carte funciara

Executam orice tip de Lucrare Topografica. Fie ca este vorba de ridicari topografice, de intocmirea de planuri topografice, cadastrale sau de orice natura, atat in format analogic cat si digital, sau de orice alt tip de lucrare topografica, ne adaptam nevoilor dumneavoastra, va oferim consultanta pe tot parcursul colaborarii si va oferim servicii de calitate

Lucrari de topografie
 • Planuri de situatie in vederea obtinerii: PUZ, PUD, PUG, PAC, sau a Certificatului de Urbanism
 • Ridicari topografice specifice nevoilor dumneavoastra, precum:
  • Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura: drumuri, cai ferate, poduri, retele edilitare (canalizare, gaze naturale, electricitate, telefonie) sau alte obiective
  • Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii: constructii, amenajari, restructurari
  • Pentru proiecte de parcuri eoliene si fotovoltaice
  • Ridicari topografice privind studiile arheologice
 • Intocmire planuri topografice sau cadastrale de orice tip, cu un grad de detaliere adaptat nevoilor dumneavoastra (
 • Masuratori topografice necesare pentru realizarea profilelor transversale si longitudinale
 • Relevee pentru constructii civile sau industriale, la diverse scari topogafice (1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000) si pentru diverse obiective
 • Modelare 3D a nivelului terenului

 • Asistenta topografica pe santier, prin prezenta permanenta sau la solicitare, pentru constructii civile si industriale, drumuri sau poduri, sau orice tip de obiectiv
  • Trasare limite imobil
  • Trasarea axelor din proiect
  • Trasare pozitie proiectata piloti
  • Trasare pozitie proiectata pereti mulati
  • Trasarea punctelor caracteristice proiectului
  • Trasarea cotei H0 si a altor cote din proiect
  • Trasare cote si pozitie cofraje
  • Pozitionare si verificare verticalitate macarale si alte echipamente de lucru
  • Verificari zilnice ale elementelor executate: armaturi, cofraje, stalpi, diafragme, etc...
  • Trasarea cotelor pentru beton egalizare
  • Pozitionare armatura si placute metalice
  • Pozitionare si urmarire verticalitate pentru stalpi metalici sau din beton
  • Pozitionare grinzi si verificare geometrie structura
  • Calculul volumelor de sapatura/umplutura, volume de terasamente
  • Supravegherea comportarii cladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia
  • Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri

 • Planuri AS BUILT/AS MADE pentru constructii civile si industriale sau alte obiective, prin reprezentarea elementelor caracteristice, precum:
  • Pozitie placa, pereti, goluri tehnologice, scari, lifturi, stalpi, etc...
  • Cote existente pentru placa
  • Verticalitate constructie, elemente ale constructiei sau a obiectivului studiat

 • Lucrari de nivelment de diferite tipuri si precizii:
  • Nivelment Trigonometric
  • Nivelment Geometric
  • Determinari de cote
  • Transmiteri de cote
  • Studii si verificare pentru diverse obiective

 • Servicii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor si/sau a terenurilor
  • Determinarea si monitorizarea tasarilor
  • Determinarea si monitorizarea alunecarilor de teren
  • Monitorizarea deplasarilor si deformatiilor plane sau spatiale
  • Monitorizarea fisurilor
  • Studii si verificare pentru diverse obiective

Avem o experienta indelungata pe acest segment cu peste 20 de proiecte duse la bun sfarsit, insumand peste 3000 de unitati individuale precum: apartamente, birouri, spatii comerciale, boxe si parcari. Aceasta experienta ne recomanda ca partener de incredere pentru orice dezvoltator imobiliar.

Oferim consultanta gratuita in toate etapele proiectului si gama completa de servicii, atat cadastrale cat si topografice, necesare finalizarii acestuia:

 • Lucrari de cadastru. Consultanta pentru alegerea etapelor corecte de desfasurare a acestora
  • Actualizare cu constructie
  • Dezmembrare imobil
  • Apartamentare
 • Asistenta topografica pe santier. Servicii de topografie precum:
  • Trasare limite imobil
  • Trasarea axelor din proiect ale constructiei
  • Trasarea cotei H0 si a altor cote din proiect
  • Planuri de situatie
  • Relevee pe parcursul executiei
  • Supravegherea comportarii cladirii in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia
Lucrari de Geodezie
 • Crearea retelelor geodezice locale
 • Indesiri sau extinderi de retele geodezice locale
 • Retele de trasare planimetrice si/sau altimetrice
 • Transcalcul de coordonate din diferite sisteme de proiectie (conform recomandarilor EUREF si EuroGeographics):
  • (B,L,h)_ETRS89 (x,y,H_MN)_Stereo70_Sistem Krasovski42
  • (B,L,h)_WGS84 (x,y,H_MN)_Stereo70_Sistem Krasovski42
  • [x,y,(H)]_Stereo70, (Marea Neagra 75) [x,y,(H)]_Transverse Mercator, (EVRF2007)
  • [x,y,(H)]_Stereo70, (Marea Neagra 75) [x,y,(H)]_LAEA, (EVRF2007)
  • (x,y)_Stereo30_Bucuresti (x,y)_Stereo70
  • (B,L,h)_ETRS89 (x,y,H_MN)_Stereo30_Bucuresti
  • (B,L,h)_WGS84 (x,y,H_MN)_Stereo30_Bucuresti

Lucrari de Cartografie
 • Realizarea de harti turistice
 • Realizarea de harti tematice
 • Vectorizare planuri sau harti

Acuratetea si precizia executiei tuturor locrarilor au amprenta unui profesionalism desavarsit imbunatatit cu ajutorul aparaturii si tehnicii topografice folosite.

Va oferim urmatoarele servicii de consultanta:
 • Consultanta legate de cadastru si intabularea dreptului de proprietate
 • Asistenta tehnica la cumpararea unei proprietati
 • Identificarea si trasarea terenului cumparat sau ce urmeaza a fi cumparat
 • Verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate
 • Consultanta legate de cadastru si intabularea dreptului de proprietate